Alak Sūresi Meali  |  Alak Sūresi Tefsiri  |  Alak Sūresi Arapēa Metni  |  Alak Sūresi Online Dinle  | Alak Sūresi Meal DinleSūrelerin Listesi


Alak Sūresi Hak Dini Kuran Dili (Elmalżlż M. Hamdi Yazżr)
Alak Sūresi Safvetüt Tefasir (Tefsirlerin Özü - Muhammed Ali es-Sābūnī)
Alak Sūresi Fizilalil Kuran (Seyyid Kutub)
Alak Sūresi Tefhimül Kuran (Mevdudi)


www.Sevdalara.net